Kategória: Egy kis ezotéria

A karma

Biztosan sokan elgondolkodtak már azon, vajon sorsunk meg van-e írva előre, vagy van lehetőségünk változtatni rajta. Létezik-e a szabad akarat. Sorsod néhány fontos állomása bizony fix pont az életedbe. De ez a kisebb százalék. A többi 90 százalékot úgy alakítod, ahogy szeretnéd.

A karma szanszkrit szó, jelentése cselekedet. Tágabb értelemben ok és okozat. A karma a kiegyenlítődés törvénye. Minden tett és gondolat halhatatlan és kitörölhetetlen az Univerzumban. A cselekedetek mellett azonban a szavak, gondolatok és az ezekre történő reakció is karmát eredményez. A karma az egyén cselekedeteinek összessége, melyek jövőbeli sorsát határozzák meg.
A karma nem büntetés, bár sokan gondolják ezt. A karma törvénye szerint mindennek meg van a maga oka, véletlen pedig nem létezik. A sorsunkkal összefüggő okok mindig belsők, belőlünk származnak és nem más körülmény vagy személy okozza. A karma nem morális kérdés, és nem is büntető vagy jutalmazó Isteni intézkedés, csupán következmény.

A karma életutak sokaságát kínálja fel a Lélek számára, hogy szünet nélkül fejlődhessen. Addig ugyanis nem hagyhatja el a létsíkot, amíg mindazt, amit korábbi életeiben elrontott ki nem javítja, meg nem oldja. Ezek következményeit az eljövendő életeiben megtapasztalhatja.
A karma törvénye megköveteli az embertől, hogy sorsáért viselje a teljes felelősséget. Ezt a lépést nem akarja korunk ember megtenni. Az emberek arról panaszkodnak, hogy a dolgok elvesztették értelmüket, pedig ez csak azért van, mert szabadulni próbálnak a felelősségvállalás alól. A tudatos élet ad lehetőséget arra, hogy karmánkból egyre többet ledolgozzunk, és hogy új karmikus terheket ne vegyünk a vállunkra. Csak az fogja felfedezni az élet értelmét, aki képes vállalni a teljes felelősséget mindazért, ami történik vele. Az, hogy nem találjuk az élet értelmét, gyökértelenné tesz bennünket az Univerzumban.
Ez a fizetség azért, mert meg akartunk szabadulni a felelősségvállalás terhe alól. Aki viseli a felelősséget sorsáért és az Univerzum törvényszerűségei szerint él, az megszabadul szorongásaitól és megtalálja a visszakapcsolódást az ősalapokhoz.

Minden élet egy új esély, amely a lehetőségek tömegét kínálja és minden új élet a reinkarnációs lánc következménye is, amely eddig elkövetett hibáinkat, tapasztalatainkat, felismeréseinket tükrözi. A karma törvénye gondoskodik arról, hogy egyszer minden ember eljusson hibái és bűnei felismeréséhez.

A karma egyaránt jelent cselekvést, Sorsot, még szertartási áldozatot is. Az életedben mindenre ráhúzhatod, hogy karmikus. Mivel minden esemény egy változás valamelyik síkon valamilyen irányba, ezért egyidejűleg változol te is, változik a világ is. Megfigyelheted, hogy nincsen véletlenszerűség az életben. Ezek az események alkotják a Sorsodat. Minden gondolat, ami bennünk zajlik, a Sorsnak egy részét képezi. Így tehát tetteink sorsszerű következményei teremtik a karmánkat. Amikor felfedezünk egy lehetőséget az életünkben, abban a pillanatban egy kicsit változtatunk a karmánkon. Néha a jelentéktelennek tűnő dolgoknak sokkal nagyobb a szerepük, mint gondolnánk. Mivel minden emberi lény teremtő tulajdonságokkal rendelkezik, ezért bármikor változtathatsz karmádon. A materialista ember, az ok-okozatot úgy fogja fel, hogy veri a Sors. Ez a megítélés azért sem helytálló, mert abból indul ki, hogy a halandó emberi lény kiszolgáltatott helyzetben sínylődik, és ide-oda veti a Sors.
A karma, amit hordozunk nem teher, még ha annak is éljük meg, hanem esély arra, hogy ne süllyedjünk még mélyebbre, és időben kijavíthassuk hibáinkat. Mindemellett önismeretre is sarkall. A karma az egyik legnagyobb úr, ami megtanít arra, hogy mi az, amit még ki kell javítanod magadban. A lehúzó rezgések és szándékok szublimálása, magasabb rezgésszintre emelése a karma lényege.
A karma elválaszthatatlanul összefonódik a reinkarnációval. Nem lehet az egyiket a másik nélkül szemlélni. A karma egy „emlékeztető” erő, amely sorozatos visszaszületésre ösztökéli a Lelket mindaddig, míg a legkisebb karmacsíra kötést is felszabadítja. A karmikus feladat jelenlétét a hétköznapi ember számára amnézia fedi.
Amikor valaki intuitív módon kezdi értelmezni az életének minden apró rezdülésében ható erőket, akkor értheti meg saját karmáját. Ehhez nagy belső átszellemülés szükséges.
Ezek után jó, ha tudod: bármit a szőnyeg alá söpörni helytelen cselekedet. Ha a Sors nyilvánvalóvá tette előtted, mi a célod és a feladatod földi életed során, akkor inkább szembesülj vele, mintsem elodázva egy későbbi váratlan pillanatban hasson vissza rád ez a történés. A karma elől elfutni, nem lehet. A tradicionális távol-keleti tanítások szerint a karmától való megszabadulás csak saját erőnkből lehetséges.

Néhányan úgy gondolják, hogy a karma belekényszeríti őket bizonyos helyzetekbe. Ha megvizsgálod az ok-okozat kérdését, láthatod, hogy ez nem igaz. Azt a helyzetet is te hoztad létre, amiben most vagy. A karma azért nélkülözhetetlen velejárója az életnek, hogy minden és mindenki a megfelelő időben a megfelelő helyen legyen.

Karmája mindenkinek van. Nem csak a személyes karmád létezik, van családi, nemzeti, törzsi, kollektív karma is.
Az egyéni karma azt jelenti, hogy te individuális karmával bírsz. Ez azt jelenti, hogy van egy magánjellegű utad, ami csak a tiéd, nem cserélheted el senkivel. Ha helyzetfelismerésed rossz, akkor nem megfelelően használod fel képességeidet és energiádat, ezért az átmeneti vágyaid kielégítését részesíted előnyben. Ezért a Léleknek nem marad más választása, mint újból leszületni és rendezni karmikus elmaradásait.

Egyéni karmád mellett létezik ún. kollektív karma is. Mivel adunk és kapunk kölcsönösen ezért ez összefonódást vált ki karmikus szinten. Egyéni sorsunkat éljük, de karmikusan hatunk egymásra, támogatjuk, vagy visszatartjuk egymást. Egy karmikus kapcsolatban gyakran cserél szerepet egymással tettes és áldozat, szülő és gyermek, férj és feleség, azért, hogy megtapasztalhassák a másik oldalt is. Ezáltal helyre áll a harmónia a két Lélek között. Egy magasabb szintű inkarnációban az ember már tudatosan próbálja keresni a karmáját.

Igaz ugyan, hogy megváltoztathatod a karmádat, egy része azonban elkerülhetetlen. Ezt nevezzük Sorsnak. Az ember néha gyermekien viselkedik, elköveti ugyanazokat a hibákat, és mégsem tanul belőle. Az események csupán szimbolizálják azokat a dolgokat, amelyeket fejlődésünkhöz meg kell tanulnunk, ezért nem mindig értjük meg az égi jeleket. Meg kell tanulni, hogy nem járható mindig az egyszerűbb út. Karmád addig figyelmeztet, míg meg nem érted az üzenetet. Olyankor, amikor már hosszú idő óta nem sikerül kimozdulnod egy sorshelyzetből, amikor nem vagy képes megbirkózni a kihívásokkal, megrekedsz, és halogatóvá válsz, akkor sorsodba végzetszerű helyzetekkel fogsz találkozni. Ekkor már nem kerülheted el az összeütközéseket. Mikor megtörténik az erőkiegyenlítődés, a karmikus akadály elhárul az életedből. Amikor az állandó túlterheltség az életedben mindennapos, nehéz élethelyzeteid megismétlődnek, az arra utal, hogy karmikusan már lépned kellett volna valamit, de még nem tetted meg.

A karma csak a tudatlanság miatt eredményezhet fájdalmat, betegséget, szenvedést. Az Univerzum mindig úgy működik, hogy az Isteni szándékot valósítsa meg. Az, hogy erről az emberiség nem vesz tudomást, az égieket nem érdekli.
Ki tudunk lépni a karmikus ciklusból, ha tanulással, szeretettel kiegyenlítjük azt. Ha nem ismerjük fel karmikus feladatainkat, karmikus adósságot halmozunk fel. A karmikus adósság lehet pozitív vagy negatív, attól függően, hogy visszahatása örömöt vagy fájdalmat okoz. A pozitív karma is adósság. A karmikus adósság megszüntetése eltörli a karmát, eltűnik az életből a karma visszahúzó ereje, és nem jelentkezik többé gyakran ismétlődő problémánk. Ehhez szükség van arra, hogy ne a beidegződések szerint éld az életet, hanem úgy, ahogy azt a szívedben érzed. A kellemetlen cselekedetek energiát vesznek el tőled, és ezek valószínűleg az előző életbeli beidegződések hatásai.
Szabad akarattal tesszük azt, amit teszünk, és ennek következményei hatnak ránk. Ha szabad akaratunkkal mások szabad akaratát nem sértjük, akkor a helyes úton járunk, és pozitív karmát teremtünk, ellenkező estben újabb negatív karmát építünk.
Ha a sorsoddal szemben vak vagy, és nem akarod meglátni a problémákat életedben, un. karma lavinát indíthatsz el. Ezért ne becsülj alá semmilyen apróságot az életedben. Ilyen esetben hatalmasat léphetsz vissza ahhoz képest, amilyen lehetne a sorsod.

Nincs senki, aki az érdemeinkért megjutalmaz, és a bűneinket megbocsátja. Nincs, aki szenved helyettünk, és aki megvált vagy megszabadít minket. A felelősség csak a miénk, a problémákat magunknak kell megoldani. Ki kell fejlesztenünk az ehhez szükséges bölcsességünket, és fel kell számolnunk mindazt, amit hétköznapi értelemben énünknek, személyiségünknek tekintünk. Az út végén a megtisztult, tökéletesség állapotába eljutott Lélek nem születik meg újra, ezt az állapotot nevezi a buddhizmus nirvánának.

A különböző spirituális fejlettségi fokozatok alapján nagyon eltérő karmájú emberekkel találkozhatunk.
Más karmikus törvények és szabályok vonatkoznak a különböző szinteken élő emberekre. Ezért ne hasonlítsd össze magad soha másokkal! Előfordul, hogy a Lélek egy butuska emberi elmét választott, ugyanakkor messze felülmúlja a többi testet öltött Lelket spirituális fejlettség szempontjából. Ezért sosem tudhatod, kivel állsz szemben. A spirituális fejlődés mindig meggyorsítja a karma elégetését. Az elégetés nem azt jelenti, hogy kikerüljük a karmikus eseményeket, hanem azt, hogy megéljük a karmánkat, és kihozzuk belőle a legjobbat.

Az élet tanulást jelent. A már megismert dolgokat mindig egy magasabb szinten újra tanulni.
Minden Lélek rendeltetése, hogy tökéletes legyen, és ez alól senki nem tudja kivonni magát. Mindaddig újra és újra reinkarnálódunk, míg ezt a célt el nem érjük.
(A cikket beküldte: Tündér69)Az elfogadás hatalma
A legtöbb ember - amint szocializálják az iskolákban - megtanulja, hogy tegyen különbséget a számára hasznos és haszontalan, a kedvező és kedvezőtlen, az eredményes, és eredménytelen, a szép és csúnya, a „jó” és a „rossz” között. Elhitetik... »

A televízió és a családi élet
A mai világ egyik legfontosabb információszerzésre, szórakoztatásra és tanulásra használt eszköze a televízió. A legtöbb családban az apa csak este ér haza a munkából, az anya, miután hazaérkezik, vacsorát főz, ez alatt a gyermek megírja a házi feladatát, majd... »
Minden jog fenntartva © 2024, www.testunklelkunk.hu | Jogi nyilatkozat | Adatvédelem | Cookie beállítások | Kapcsolat: info (kukac) testunklelkunk.hu | WebMinute Kft.